โคมไฟ ดาวน์ไลท์ LED

Sort by

View as:


Show

items per page

HL-P601-3W-LED-220V
HL-P601-3W-LED-220V

240.00 ฿

HL-P601-3W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 3 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

240.00 ฿


HL-P601-6W-LED-220V

340.00 ฿

HL-P601-6W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 6 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

340.00 ฿


HL-P601-9W-LED-220V

420.00 ฿

HL-P601-9W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 9 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

420.00 ฿


HL-P601-12W-LED-220V

480.00 ฿

HL-P601-12W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 12 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

480.00 ฿


HL-P601-15W-LED-220V

680.00 ฿

HL-P601-15W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 15 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

680.00 ฿


HL-P601-18W-LED-220V

800.00 ฿

HL-P601-18W-LED-220V


ไฟวงกลมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 18 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

800.00 ฿


HL-P602-3W-LED-220V
HL-P602-3W-LED-220V

240.00 ฿

HL-P602-3W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 3 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

240.00 ฿


HL-P602-6W-LED-220V

340.00 ฿

HL-P602-6W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 6 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

340.00 ฿


HL-P602-9W-LED-220V

420.00 ฿

HL-P602-9W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 6 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

420.00 ฿


HL-P602-12W-LED-220V

480.00 ฿

HL-P602-12W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 12 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

480.00 ฿


HL-P602-15W-LED-220V

680.00 ฿

HL-P602-15W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 15 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

680.00 ฿


HL-P602-18W-LED-220V

800.00 ฿

HL-P602-18W-LED-220V


ไฟเพลทสี่เหลี่ยมฝังฝ้า แอลอีดี แผ่นเพลตสวยงาม ขนาด 15 วัตต์ ติดตั้งสะดวก สามารถติดฝังฝ้า หรือแขวนเพดาน ให้ความสวยงาม มีสไตล์ ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ครอบด้วยแผ่นเซรามิค ให้ความหรูหรา ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับติดฝังฝ้า ในทุกสไตล์การตกแต่งห้อง

800.00 ฿Show

items per page