เกี่ยวกับ LED

Post on Knowledge

เกี่ยวกับ LED

Light - Emitting Diode (LED)


LED คือแหล่งกำเนิดแสงโดยใช้ไดโอดชนิดหนึ่งผลิตโดยใช้ทฤษฎีพื้นฐานของ PN-junction diode แสงที่กำเนิดจาก LED สามารถคำนวนได้จากช่องว่างพลังงานระหว่าง Band Gap semiconductor โดยใช้ค่าความต่างศักย์ในการทำงาน LED นั้นมีขนาดพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเล็กมาก (บางชนิดเล็กกว่า 1 mm2) อีกทั้งยังสามารถให้แสงในเชดสีชนิดต่างๆได้อีกด้วย


เมื่อก่อนนั้น LED ถูกใช้ในรีโมดคอนโทลซึ่ง LED ถูกใช้ให้เป็นตัวกำเนิดรังสีอินพาเรดคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเป็นที่แพร่หลายในอดีตและปัจจุบันที่มีการใช้รีโมดคอนโทลสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อก่อนนั้น LED ยังถูกจำกัดให้มีแต่เพียงแสงสีแดงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น LED สมัยใหม่สามารถให้กำเนิดแสงเสมือนอัลตาไวโอเลตและรังสีอินพาเรดร่วมกับการให้แสงสว่างที่มากยิ่งขึ้น


ก่อนที่จะมีการนำ LED มาผลิตเป็นหลอดไฟนั้นเชื่อว่าทุกๆคนคงเคยใช้หลอดไฟมาหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหลอดไส้หลอดฟลูออเรสเซ้นต์มาจนกระทั้งถึงหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ก็ถือได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ส่องสว่างมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง


เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนา LED จนกระทั้งสามารถใช้งานหนักภายใต้สภาพแวดล้อมได้ LED อาจจะมีข้อดีมากกว่าหลอดไส้ปกติดังนี้ประหยัดพลังงานมากกว่า, อายุการใช้งานยาวนานกว่า, มีความทนทานทางกายภาพมากกว่า, ขนาดเล็กกว่า, และสามารถเปิดติดได้รวดเร็วมากกว่าหลอดไส้ปกติในปัจจุบันมีการนำหลอด LED ไปใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ต่างๆเช่นไฟหน้ารถยนต์สัญญาณไฟจราจรแฟลชของกล้องถ่ายรูปและหลอดไฟตามบ้านเรือนทั่วไป อย่างไรก็ตามหลอดไฟ LED ที่สามารถให้แสงสว่างเพียงพอต่อห้องนั้นมีราคาที่แพงกว่าหลอดประหยัดไฟเล็กน้อยใช้ไฟในการทำงานน้อยกว่าและยังมีการจัดการกับความร้อนได้ดีกว่าหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซ้นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแสงที่ออกมา